ความโปร่งใสในงบประมาณแก้วิกฤตโควิด-19
332 views
0
0
"รัฐบาลควรมีการเปิดเผยตัวเลขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสามารถตรวจสอบการใช้เงินของรัฐบาล"

จากการใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19 จำนวน 1.9 ล้านล้านบาท ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีการเสนอให้รัฐบาลควรมีการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้เงินอย่างเหมาะสมและโปร่งใส ควรมีการเปิดเผยตัวเลขและสามารถให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถเข้าไปตรวจสอบตัวเลขได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เห็นว่าเงินจำนวนนี้ได้ถูกนำไปใช้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนอย่างโปร่งใส และเป็นการใช้เงินเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

.

-------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
ความโปร่งใสในงบประมาณแก้วิกฤตโควิด-19
รายการ หยิบมาถกยกมาคุย
ผู้ดำเนินรายการ: ประจักษ์ มะวงศ์สา
วิทยากร: ดร.มานะ นิมิตมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น