พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในยุคโควิด-19
135 views
0
0
"ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในยุคโควิด-19
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ยังคงต้องระมัดระวัง หากแต่พิธีการที่เป็นเกียรติยศของบัณฑิตจุฬาฯ ยังคงต้องดำเนินไป แต่จะปฏิบัติอย่างไรบ้าง

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีด้านบริหารทั่วไปและศิลปวัฒนธรรม และประธานคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562