การดูแลตนเองสำหรับผู้มีโรคประจำตัว ในภาวะระบาดของ Covid-19
38 views
0
0
"แม้จะกังวลเรื่อง Covid-19 แต่การเดินทางมาพบแพทย์เพื่อควบคุมเรื่องประจำตัวนั้นเป็นเรื่องสำคัญ"

ผู้ที่มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดัน และโรคเรื้อรังอื่นๆ ซึ่งถือเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19มากกว่าคนปกติ แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการให้ลดการพบปะกันเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ แต่สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวก็มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางมาพบแพทย์เพื่อควบคุมโรคที่เป็นอยู่เพื่อไม่ให้อาการทรุุดลง โดยตรงเดินทางมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล และเผชิญกับฝูงชนมากมาย ดังนั้น ผู้ที่มีโรคประจำตัวจึงจำเป็นต้องดูแลตนเองให้มากขึ้นกว่าปกติ ดังนี้

- ล้างมือให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
- พกเจลแอลกอฮอล์ หรือ สเปรย์แอลกอฮอล์ ไว้ใช้เมื่อต้องสัมผัสกับจุดที่มีความเสี่ยง
- เพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคล

สิ่งสำคัญที่ผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้ดูแลผู้ที่มีโรคประจำตัวควรคำนึงถึง มีดังนี้
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเป็นอย่างดี
2. อาการของโรคเมื่อไม่ได้มาพบแพทย์
3. รายการยาของผู้ที่มีโรคประจำตัว

.

-----------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
การดูแลตนเองสำหรับผู้มีโรคประจำตัว ในภาวะระบาดของ Covid-19
รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: ภก.อนุกูล ชื่นอารมณ์
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย