ร่างกายแข็งแรง แกร่งสู้โควิด
78 views
0
0
"การรับรู้ปัญหาสุขภาพของตนเอง จะช่วยให้เรารู้วิธีการดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคโควิด-19"

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ ทำให้หลายคนต้องหันกลับมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้นกันที่แข็งแรงในการต่อสู้กับโรค โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว หากมีโรคประจำตัวหลายโรคก็ยิ่งต้องเพิ่มแข็งแรง และต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษ
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้และได้จัดบริการรับตรวจสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ปัญหาสุขภาพของตนเอง รวมถึงวิธีการดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคโควิด-19 โดยมีการจัดให้บริการประชาชนโดยมีมาตรการการป้องกันที่ปลอดภัย พร้อมโปรแกรมการให้บริการการตรวจสุขภาพที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย
.

โดยมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน ซึ่งมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าคนทั่วไป ควรตรวจสิ่งเหล่านี้ ได้แก่
- น้ำตาล โดยค่าน้ำตาลไม่ควรเกิน 6
- ความดันโลหิต
- ไขมันในเส้นเลือด
- ตับ คนที่รับประทานอาหารเสริม ควรดูแลเรื่องตับเป็นพิเศษ
- ไต
.

สำหรับผู้สนใจตรวจสุขภาพกับคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถติดต่อเพื่อเข้ารับการตรวจได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-2181102 (โทรนัดล่วงหน้า)
Facebook : หน่วยปฏิบัติการบริการสุขภาพ
.

---------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
ร่างกายแข็งแรง แกร่งสู้โควิด
รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: รศ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย