นวัตกรรมปะการังเทียม
202 views
0
0
"รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ปะการังเปรียบเสมือนครัวของท้องทะเล เป็นแหล่งสร้างพลังงานให้กับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล แต่ทุกวันนี้ปะการังต้องเจอความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) มลภาวะและกิจกรรมของมนุษย์ที่ไปทำลายปะการัง

ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการคิดค้น "ปะการังเทียม" นวัตกรรมที่กลายมาเป็นบ้านใหม่ให้ปลา ถอดประกอบได้ และดูสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติอีกด้วย

รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย