วัคซีนนาโนแบบแช่ต้านโรคเหงือกเน่าในปลา
172 views
0
0
"สพ.ญ.ดร.สิริกร กิติโยดม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

"โรคเหงือกเน่า" เป็นโรคสัตว์น้ำที่ส่งผลเสียหายรุนแรงยิ่งต่ออุตสาหกรรมและเกษตรผู้เลี้ยงปลา อัตราการตายของปลาจากโรคเหงือกเน่าสูงมากถึง 90% ด้วยเหตุนี้ จึงมีการคิดค้น "นวัตกรรมวัคซีนนาโนแบบแช่ต้านโรคเหงือกเน่าในปลา" ผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: สพ.ญ.ดร.สิริกร กิติโยดม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย