ทรัมป์ติดโควิด เศรษฐกิจจะเป็นไงต่อ
128 views
0
0
"ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ประธานาธิบดีทรัมป์ติดโควิด ส่งผลอะไรกับเศรษฐกิจและธุรกิจบ้าง การติดโควิดของผู้นำมีผลต่อเศรษฐกิจได้จริงหรือ

• ย้อนกลับไปการเลือกตั้งคราวที่แล้ว ในมุมนักการตลาด การวาง Positioning ของทรัมป์ชัดเจนมาก
• ถอดรหัส Crisis management ยามเกิดวิกฤตกับผู้นำ/ผู้นำองค์กร
• ตัวอย่างจากบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษติดโควิด วิธีสื่อสารและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

ประธานาธิบดีทรัมป์ติดโควิด

• ระยะสั้น คนรู้สึกว่าอะไรๆ ดูไม่แน่นอน นโยบายไม่แน่นอน ทิศทางเศรษฐกิจชะลอไว้ก่อน
• ระยะสั้น อันตรายกับธุรกิจด้วย เพราะประธานาธิบดีทรัมป์ทำให้คนเชื่อว่าโควิดไม่ใช่เรื่องร้ายแรง ลดความระวัง
• ระยะยาวน่าจะดีกับโจ ไบเดน และดีกับโลก
• ระยะยาวทำให้คนต้องระวังโควิดต่อ การ์ดไม่ตก เพราะคนที่น่าจะปลอดภัยที่สุด ยังติดเลย
______________
รายการ Biz Genius
อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16