"โรคเหงือกเน่า" ปัญหาโรคปลาในอุตสาหกรรมเลี้ยงปลา
296 views
0
0
"รศ.น.สพ.ดร.นพดล พิฬารัตน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา และ ผศ.น.สพ.ดร.ชาญณรงค์ รอดคำ ภาควิชาจุลชีววิทยา"

โรคเหงือกเน่า ปัญหาโรคปลาในอุตสาหกรรมเลี้ยงปลา เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หากโรคเหงือกเน่าระบาดทำให้เกิดการสูญเสียปลาได้มากถึง 80-90% (เหงือกเปรียบเสมือนปอดของปลา)
• รู้จัก วัคซีนนาโนแบบแช่ต้านโรคเหงือกเน่าในปลา นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้ปลา

รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.น.สพ.ดร.นพดล พิฬารัตน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา และ ผศ.น.สพ.ดร.ชาญณรงค์ รอดคำ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย