อาหารหยาบในการผลิตแพะ ตอนที่ 2
108 views
0
0
"ศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

อาหารหยาบในการผลิตแพะ ตอนที่ 2
"แพะ" สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามอง รับฟังความรู้ในการเพิ่มผลผลิตแพะด้วยการให้อาหารหยาบ
___________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์