อาหารกับโรคนิ่วในสุนัขและแมว
148 views
0
0

อาหารกับโรคนิ่วในสุนัขและแมว
• นิ่วเกิดจากอะไร นิ่วในกระเพาะปัสสาวะมีผลอะไรต่อระบบร่างกายของสัตว์
• ทำไมอาหารมีผลต่อโรคนิ่วในสุนัขและแมว
• การควบคุมอาหารเป็นเรื่องสำคัญเมื่อสัตว์เป็นโรคนิ่ว เพราะอาหารจะเข้าไปปรับค่ากรด-ด่างในร่างกายสัตว์
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย