อาหารสำหรับสุนัขและแมวที่เป็นโรคหัวใจและโรคอ้วน
103 views
0
0

• เมื่อสุนัขและแมวเป็นโรคหัวใจ อาการผิดปกติอะไรที่เจ้าของจะสังเกตได้ อาหารที่เหมาะสำหรับสุนัขและแมวที่เป็นโรคหัวใจ โรคหัวใจแตกต่างจากโรคอื่นอย่างไร
• การให้อาหารสำหรับสุนัขและแมวที่เป็นโรคอ้วน
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย