รูปแบบการปฏิรูปการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของทุกฝ่าย
73 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ตำแหน่ง - อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วาระ พุทธศักราช 2559-2563
ประเด็น - รูปแบบการปฏิรูปการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของทุกฝ่าย

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วาระ พุทธศักราช 2559-2563 กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการดูแลโรงเรียนว่า หากคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงศิษย์เก่า ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโรงเรียน มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนสถานศึกษาและนโยบายต่างๆ ด้วยกลไกการทำงานร่วมกัน เชื่อว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาพัฒนาบุคลากรได้เป็นอย่างดี โดยประเด็นที่หารือไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสรางระบบสาธารณูปโภค เช่น อาคารหรือโรงเรียนเท่านั้น แต่ต้องรวมไปถึงการพัฒนาครูและการเรียนการสอนไปด้วย

ขณะเดียวกันการปรับปรุงหลักสูตรถือเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเด็กควรจะมีวิชาเลือกมากขึ้น อาจจะนำบุคลากรภายนอกเข้ามาช่วยสอน ผู้บริหารตั้งแต่ระดับจนถึงกระทรวงต้องแก้ปัญหาเพื่ออนาคตข้างหน้า มากกว่าการที่จะมาแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญ

รายการเจาะข่าวเช้านี้