การพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียนเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
66 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์
ตำแหน่ง - ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา
ประเด็น - การพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียนเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ หรือ ทีดีอาร์ไอ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียนเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3 ได้พิจารณา เห็นชอบแก้ไขกฎระเบียบทรงผมนักเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ตามข้อเรียกร้องของนักเรียน ส่วนในข้อเรียกร้องอื่น ๆ นั้น ยังต้องใช้ระยะเวลา

รายการเจาะข่าวเช้านี้