ทางออกของความขัดแย้งทางการเมือง
201 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ตำแหน่ง - อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ประเด็น - ทางออกของความขัดแย้งทางการเมือง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงทางออกของความขัดแย้งทางการเมือง ว่า การเมืองในประเทศไทยประสบปัญหาความขัดแย้งมาอย่างต่อเนื่อง โดยมาจากความหลากหลายทางความคิด รวมถึงการเกิดรัฐประหารตั้งแต่ปี 2557 และถือเป็นครั้งแรกในรอบหลาย 10 ปี ที่เมื่อเกิดรัฐประหารไม่ได้คืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเร็ว ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาถึง 5 ปี และร่างรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่ทำรัฐประหารสามารถดำรงตำแหน่งต่อได้ผ่านการเลือกตั้ง ทั้งหมดนี้เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วย และนำมาสู่การชุมนุมในหลายพื้นที่ พร้อมระบุว่า กรณีที่ปัจจุบันผู้ชุมนุมที่ออกมาส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากกลุ่มคนรุ่นใหม่มีโอกาสศึกษาข้อมูลจากทั่วโลก และเริ่มเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งกติกาทางการเมือง ระบบสวัสดิการ สิทธิเสรีภาพของกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย ดังนั้นเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียกร้องถึงการเปลี่ยนแปลง

รายการเจาะข่าวเช้านี้