"เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ" ปัญหาด้านสาธารณสุขระดับโลก
304 views
0
0
"ศ.สพ.ญ.ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
“เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ” ปัญหาด้านสาธารณสุขระดับโลก

ยาปฏิชีวนะ คือยาที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
เชื้อดื้อยา คือสภาวะที่แบคทีเรียไม่ตอบสนองหรือต่อต้านยาปฏิชีวนะ ทำให้ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยไม่สามารถใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาได้

• ทำไมเชื้อดื้อยาเป็นประเด็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ขณะเดียวกันปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศไทยก็ยังน่าเป็นห่วง
• ปัญหาเชื้อดื้อยาต้องใช้ความร่วมมือทุกภาคส่วน เพราะเกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียว
• บทบาทของสัตวแพทย์กับปัญหาเชื้อดื้อยา

สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ

• งานสัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ โถงชั้น 2 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาฯ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
• การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล คือการรู้ว่าใช้ยาเมื่อไร ใช้อย่างไร

รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ศ.สพ.ญ.ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข และผู้อำนวยการศูนย์ติดตามการดื้อยาของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ ภายใต้ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย