วิเคราะห์การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ ที่เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา
106 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
ตำแหน่ง - ประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ประเด็น - วิเคราะห์การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ ที่เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ โดยได้มองถึงความแตกต่างของร่างแก้ไขรัฐรรมนูญทั้งเต็ดฉบับที่อยู่ในการพิจารณาของสภาว่า มีทั้งเรื่องความแตกต่างในประเด็นของทั้งการใช้อำนจจากสมาชิกวุฒิสภา การจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ที่มีการแก้ไขต่างกันไป ส่วนร่างของโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ นั้น ควรจะมีการหยิบยกมราหารือแก้ไขกันก่อน เพราะมีความเหมือนกันกับร่างแก้ไขของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน แต่จะมีความซับซ้อนมากกว่า ในเรื่องของ ส.ส.ร. เพราะส่วนใหญ่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงในรูปแบบคณะได้

รายการเจาะข่าวเช้านี้