สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ของโลก และมาตรการเฝ้าระวังในประเทศไทย
99 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
ตำแหน่ง - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น - สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ของโลก และมาตรการเฝ้าระวังในประเทศไทย

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยว่า ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากการรณรงค์แล้ว ยังมีการตรวจค้นหาเชิงรุก ซึ่งยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มแต่ก็เชื่อว่าในประเทศอาจจะมีผู้ป่วยติดเชื้ออยู่บ้าง เพียงแค่ยังไม่ถูกตรวจพบและยังเป็นผู้ที่ไม่แสดงอาการเท่านั้น ขณะเดียวกันก็ยังมีมาตรการป้องกันคนที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ที่ทำให้มีกระบวนการกักโรคที่ดี สามารถควบคุมการรระบาดไว้ได้ในระดับหนึ่ง ถือเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของกระทรวงที่สามารถทำได้ดี

ส่วนการผลิตวัคซีนนั้น ปัจจบันมีข้อกำหนดหลายข้อ เพื่อลดความเสี่ยงแก่ผู้รับวัคซีน ซึ่งยังต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือน แม้จะมีผลสำเร็จในการป้องกันจากบางบริษัทแล้วก็ตาม ส่วนการสร้างภูมิคุ้มกันโรคถือว่ามีความซับซ้อนจำเป็นต้องได้รับการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มอัตราการรักษาและป้องกันโรคต่อไป

รายการเจาะข่าวเช้านี้