แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและความต้องการของประเทศ
94 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
ตำแหน่ง - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
ประเด็น - แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและความต้องการของประเทศ

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงการทำงานเพื่อตอบโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงของอาชีพต่างๆ และพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับแรงงาน ท่าามกลางผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ที่ผ่านมากระทรวงมีงบประมาณสำหรับการพัฒนาฝีมือาชีพแรงงานได้ปีละประมาณแสนคนเท่านั้น แต่จากการมีพระราชบัญญัติส่งเสริมแรงงาน ที่ทำให้เอกชนนายจ้างพัฒนาทักษะลูกจ้างของตนเอง ส่งผลให้แรงงานได้รับพัฒนาฝีมือกว่า 4 ล้าน 7 แสนคน ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงได้วางนโยบายไว้เพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนช่วยผลักดันแรงงานให้มีทักษะและคุณภาพที่มากขึ้น

พร้อมระบุว่า ภาครัฐเองก็ได้ทำงานควบคู่กันไป ด้วยการพัฒนาหลักสูตรแรงงานให้มีความทันสมัยมากขึ้น ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ และเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 อุตสาหกรรมในอนาคต ขณะเดียวกันทักษะทางดิจิทัลก็ได้ร่วมมือกันเอกชนในการนำแพลตฟอร์มมาใช้ฝึกอบรมแรงงานได้มากขึ้นอีกด้วย

รายการเจาะข่าวเช้านี้