วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง กับการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
95 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ
ตำแหน่ง - อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็น - วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง กับการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงกรณีที่ประชุมร่วมรัฐสภา ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมจำนวน 45 คน เพื่อหารือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ในเชิงสัญลักษณ์แล้วก็มีผลอยู่พอสมควร เป็นการแสดงให้เห็นว่า แต่ละฝ่ายยอมที่จะมาหารือพูดคุยร่วมกัน ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และนำไปสู่กระบวนการสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. แต่จะไม่ตรงใจตามความต้องการของผู้ที่มีความเห็นต่าง เพราะความเคลื่อนไหวในขณะนี้ได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น โดยมองว่าอาจจะยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่เริ่มไม่ตรงจุดบ้างแล้ว

ขณะที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่โครงการอินเทอร์เนตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์ ที่เป็นผู้รวบรวมรายชื่อประชาชนได้เกือบแสนคน แต่ไม่ผ่านการลงมติรับหลักการวาระแรกนั้น มองว่า สาระสำคัญของร่างฉบับนี้ยังไม่ได้มีการหยิบยกมาพูดถึงในสภามากนัก แต่เป็นไปลักษณะโจมตีภายนอกมากกว่าที่จะศึกษาลงไปในรายละเอียดจริงๆ

รายการเจาะข่าวเช้านี้