ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการร่วมลงนาม ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP
198 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
ตำแหน่ง - รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประเด็น - ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการร่วมลงนาม ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึง การปรับตัวของไทยในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ว่า ที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้ปรับตัวมากขึ้นซึ่งมีดัชนีความง่ายในการทำธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเร่งปรับตัวในระยะนี้ของรัฐบาล แต่สิ่งที่ต้องทำในขณะนี้คือการศึกษากฎระเบียบให้ละเอียดรอบคอบ ซึ่งก็ต้องรีบเข้าไปสู่วาระการประชุมของรัฐสภา เพื่อให้ทันต่อการบังคับใช้ในช่วงกลางปีหน้า และท่าามกลางปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ก็ยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น

ส่วนในแง่ของผู้บริโภคนั้นจะได้ประโยชน์ในเรื่องของราคาสินค้าที่ถูกลงกว่าเดิม มากกว่าก่อนที่จะมีการลงนาม และสินค้ามีการขนส่งที่สะดวกมากขึ้น ขณะเดียวกันก็กลายเป็นความท้าทายของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นมากตามไปด้วย

รายการเจาะข่าวเช้านี้