ความพร้อมและการเตรียมการ การเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
151 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา
ตำแหน่ง - เลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.
ประเด็น - ความพร้อมและการเตรียมการ การเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กล่าวทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงความพร้อมและการเตรียมการ การเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. ว่า ขณะนี้ประชาชนมีความตื่นตัวในการเลือกตั้ง อบจ.อย่างมาก โดยบรรยากาศหาเสียงรับเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ละพื้นที่มีการหาเสียงอย่างเข้มข้น แต่สิ่งที่กังวลมากที่สุด คือปัญหาการทุจริตเลือกตั้ง โดย กกต.มีมาตรการป้องกัน แต่ละพื้นที่จะมีผู้ตรวจการการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยประสานงานทำงานร่วมกันอยู่ในพื้นที่ หากประชาชนแจ้งเบาะแสและหลักฐานการทุจริตเลือกตั้งแจ้งมายัง กกต.ได้โดยมีเงินรางวัลตามกฎหมายผู้แจ้ง

นอกจากนี้ยังมีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล หรือ ศส.ปชต.เพื่อให้มีองค์กรภาคประชาสังคมระดับตำบลโดยให้คนในพื้นที่เป็นเจ้าขององค์กร เป็นเวที หรือ สถานที่แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน การขับเคลื่อนงานโดยคนในพื้นที่ มีการประสานงานทุกภาคส่วน

รายการเจาะข่าวเช้านี้