วิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานปี 2564 และปัญหาการว่างงานของแรงงานวัย 45-50 ปี และแรงงานจบใหม่
155 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.ธนิต โสรัตน์
ตำแหน่ง - รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
ประเด็น - วิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานปี 2564 และปัญหาการว่างงานของแรงงานวัย 45-50 ปี และแรงงานจบใหม่

ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย กล่าวทางสถานีวิทยุจุฬาฯ โดยวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานปี 2564 และปัญหาการว่างงานของแรงงานวัย 45-50 ปี และแรงงานจบใหม่ ว่า ตลาดแรงงานของไทยยังอยู่ในภาวะเปราะบางตามทิศทางเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต่างต้องเร่งปรับลดรายจ่าย เพื่อประคองให้ธุรกิจอยู่รอด ส่งผลให้แรงงานที่มีแนวโน้มจะถูกปรับเปลี่ยนได้แก่ แรงงานอายุ 45-50 ปี ที่มีทิศทางจะถูกให้เข้าโครงการสมัครใจลาออกมากขึ้น เนื่องจากในการจัดเก็บสถิติว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ยังยึดคำนิยามขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ถึงการเป็นแรงงานสูงวัย เนื่องจากมองว่าเป็นแรงงานที่ปรับตัวได้ยาก และมีความสามารถไม่เทียบเท่ากับรายได้ที่สูงกว่าเทียบเท่ากับเด็กจบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า และรายได้น้อยกว่า

รายการเจาะข่าวเช้านี้