การแย่งชิงข่าวสารและการเสพสื่อ ในช่วงการชุมนุมทางการเมือง
89 views
0
0
"Blind trust is worse than no trust! - Audrey Tong"


จากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง สื่อแต่ละสื่อรวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียต่างพาดหัวข่าวในเนื้อหาที่แตกต่างกันไป โดยประชาชนมักเลือกเสพสื่อเฉพาะฝ่ายที่เราเห็นด้วยเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน รวมถึงอาจได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงในแต่ละฝ่าย ดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับประชาชนผู้บริโภคข่าวสาร ควรมีขั้นตอนในการใช้วิจารณญาณในการเสพข่าว ดังนี้
- ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจน หากไม่มีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถืออ้างอิง ไม่ควรเชื่อเด็ดขาด
- ตรวจสอบข้อมูลจากฝั่งตรงข้าม เพื่อดูว่าตรงกันหรือไม่ เพื่อให้เกิดความสมดุล
การไม่เชื่อไว้ก่อน ดีกว่าการเชื่ออย่างมืดบอด (Blind trust is worse than no trust!) คำกล่าวของคุณออเดรย์ ถัง รัฐมนตรีดิจิทัลของไต้หวัน

สำหรับช่องทางในการตรวจสอบข่าวลือ ข่าวลวง หรือข่าวต่างๆที่ไม่แน่ใจว่าถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ สามารถข้อมูลมาให้ตรวจสอบได้ที่ Cofact หรือ Collaborative Fact Checking ซึ่งเป็นโครงการสำหรับตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร และสร้างพื้นที่ในการแสวงหาความจริง
ดังช่องทางต่อไปนี้
Website : www.cofact.org
Line : @Cofact
Facebook : Cofactthailand
Twitter : @CoFactCoForm

.

----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

การแย่งชิงข่าวสาร ช่วงการชุมนุม
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว
วิทยากร : คุณพลินี ศิริรังสี ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาแนวทางและกลไกชุมชนค้นหาความจริง