สถานการณ์ความคืบหน้าการทดลองวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก และความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของประเทศไทย
147 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็น -สถานการณ์ความคืบหน้าการทดลองวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก และความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของประเทศไทย

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงความคืบหน้าการทดลองวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก ว่า การที่บริษัทไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคร่วมผลิตวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในการทดลองระยะที่ 3 มีประสิทธิภาพร้อยละ 90 ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี และสร้างความหวังกับคนทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลก และสำนักงานอาหารและยาในประเทศขนาดใหญ่ กำหนดมาตรฐานการรับรองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ต้องมีประสิทธิผลไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ซึ่งผลการทดลองของบริษัท 2 แห่ง มีประสิทธิภาพถึงร้อยละ 90 ถือเป็นข่าวดี ทำให้ไทยได้กำหนดเกณฑ์ในการฉีดอาสาสมัครไทยว่าไม่จำเป็นต้องฉีด 100 โดส ทำให้สามารถนำฉีดวัคซีนมาใช้ในการฉีดให้แก่คนไทยมากขึ้น

รายการเจาะข่าวเช้านี้