โรคหัวใจกำเริบเฉียบพลัน อันตรายที่ต้องรู้สัญญาณเตือนภัย
145 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายแพทย์เอนก กนกศิลป์
ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น - โรคหัวใจกำเริบเฉียบพลัน อันตรายที่ต้องรู้สัญญาณเตือนภัย

นายแพทย์เอนก กนกศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงโรคหัวใจกำเริบเฉียบพลัน อันตรายที่ต้องรู้สัญญาณเตือนภัย ว่า โรคหัวใจกำเริบเฉียบพลัน พบได้บ่อยในผู้ใหญ่อายุ 40 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะเพศชาย ส่วนเพศหญิงมีโอกาสพบโรคหัวใจเฉียบพลัน ตั้งแต่อายุ 50 ขึ้นไป เนื่องจากฮอร์โมนเพศหญิง ทำให้โอกาสในการเสื่อมของหลอดเลือดน้อยกว่าเพศชาย โดยโรคหัวใจกำเริบเฉียบพลันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่และทุกเวลา ส่วนสาเหตุที่เกิดได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรก กลุ่มที่รู้ว่าตนเองมีอาการโรคหัวใจ โดยเมื่อทำกิจกรรมหรือออกกำลังกาย จะมีอาการเจ็บหน้าอก แต่กลุ่มนี้ไม่น่ากังวล เนื่องจากมีการจำกัดกิจกรรมของตนเอง และปฎิบัติเป็นอย่างดี ทำให้ไม่มีอาการโรคหัวใจกำเรียบเฉียบพลัน ส่วนกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ไม่รู้ว่าตนเองมีอาการโรคหัวใจ เมื่อทำกิจกรรม หรือออกกำลังกาย ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอกบริเวณซีกซ้าย อาจจะร้าวไปที่แขนซ้ายหรือร้าวไปที่กราม ร่วมกับมีอาการเหงื่อออก มือเท้าเย็น วิงเวียน จะเป็นลม หมดแรง คลื่นไส้อาเจียน หายใจไม่อิ่ม

รายการเจาะข่าวเช้านี้