ระเบียบการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน และแนวทางบริหารจัดการเรื่องสิทธิเสรีภาพของนักเรียน
107 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
ตำแหน่ง - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็น - ระเบียบการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน และแนวทางบริหารจัดการเรื่องสิทธิเสรีภาพของนักเรียน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงปัญหาข้อเรียกร้องจากกลุ่มนักเรียน ที่มีต่อกระทรวงว่า ที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาเรื่องของการคุกคามในโรงเรียน ทรงผม และเครื่องแต่งกาย โดยตนเองมองว่าประเด็นเรื่องของการคุกคามมีความสำคัญมากที่สุดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งได้ลงโทษครูที่ก่อเหตุคุกคามทางเพศแล้ว แต่ในประเด็นปัญหาการคุกคามจากนักเรียนด้วยกัน ก็ต้องหารือร่วมกันต่อไป ส่วนเรื่องของเครื่องแต่งกายและทรงผม ในขณะนี้แม้ว่าจะมีการเรียกร้องจากกลุ่มนักเรียนมากขึ้น แต่ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมขึ้นมาในระยะเวลาหนึ่ง แต่กำลังอยู่ระหว่างศึกษาอยู่ในขณะนี้

และจากการรับฟังความเห็นกับเด็กนักเรียนในช่วงที่ผ่านมาก็พบว่า ยังมีอีกหลายประเด็นที่มีความสำคัญไม่แพ้กับการคุกคามในโรงเรียน ทั้งเรื่องของคุณภาพการศึกษา คยวามเหลื่อมล้ำ การเรียนภาษาที่สอง และการทำงานของครู ส่วนกรณีการแสดงออกในการแต่งกาย รวมถึงการชุมนุมเมื่อวานนี้ มองว่ามาจากความกระตือรือร้นของเด็กที่มองเห็นถึงอนาคตของตนเองเป็นสำคัญ ซึ่งกระทรวงก็เร่งทำงานกันอย่างเต็มที่อยู่แล้ว แต่ก็ยังต้องเป็นไปตามกระบวนการที่วางไว้ ซึ่งมีปัจจัยหลากหลายด้าน

รายการเจาะข่าวเช้านี้