เรียนรู้กลโกงการพนันออนไลน์
110 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายกฤตณัชพงศ์ พาพงษ์พันธ์
ตำแหน่ง - ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน
ประเด็น - เรียนรู้กลโกงการพนันออนไลน์

รายการเจาะข่าวเช้านี้