แนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการลักลอบเดินทางเข้าประเทศ และการพบชายติดเขื้อภายในประเทศที่จังหวัดเชียงราย
71 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
ตำแหน่ง - หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ประเด็น - แนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการลักลอบเดินทางเข้าประเทศ และการพบชายติดเขื้อภายในประเทศที่จังหวัดเชียงราย

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงกรณีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ภาคเหนือว่า เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง เพราะคนที่ติดเชื้อไม่มีความเข้าใจเพียงพอ คิดว่าอายุคนหนุ่มสาว จะไม่เป็นอะไร แต่ที่จริงก็เสียชีวิตได้ กับการไม่ตระหนักถึงการแพร่ระบาดที่ดีพอ ทำให้ไม่มีการป้องกัน พร้อมสะท้อนให้เห็นถึงภาพเศรษฐกิจของไทยที่มีผลกระทบจากการระบาดมากจนทำให้ต้องไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านและลักลอบกลับเข้ามาในพื้นที่ และการตั้งรับของคนไทยในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา พบการระบาดของไข้หวัดและโรคในระบบทางเดินทางหายใจ ซึ่งวิธีป้องกันก็สามารถทำได้เหมือนกับการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการใส่หน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง เมื่อเกิดเหตุแบบนี้มา อาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามาตรการที่ทำอยู่อาจจะบกพร่องลงไปบ้าง ต้องมีวินัยเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันพบว่าการระบาดในเด็กก็มีความเสี่ยงมาสูงผู้สูงอายุ และก่อให้เกิดความรุนแรงด้วยเช่นกัน

รายการเจาะข่าวเช้านี้