การประท้วงร่างกฎหมายปฏิรูปเกษตรกรรมอินเดีย
479 views
0
0

เพลง Yeh Wadiyan Yeh Fizaayein
เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Aaj Aur Kal ฉายในปี 1963 กำกับโดย Vasant Joglekar เพลงนี้ขับร้องโดย Mohammed Rafi

การประท้วงร่างกฎหมายปฏิรูปเกษตรกรรมอินเดีย

มีร่างรัฐบัญญัติ 3 ฉบับ เกี่ยวกับการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมอินเดีย ณ ขณะนี้ผ่านสภาสูงแล้ว 2 ฉบับ แต่ยังไม่เป็นกฎหมาย รอประธานาธิบดีอินเดียลงนามก่อน

• โดยรวมแล้ว การปฏิรูปดังกล่าวจะผ่อนคลายกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการขาย การตั้งราคา และการเก็บผลผลิตเกษตร ซึ่งทั้งหมดเป็นกฎเกณฑ์ที่ปกป้องชาวไร่ชาวนาจากตลาดเสรีมาหลายทศวรรษ

• ถ้าปฏิรูปสำเร็จ ก็จะหมายว่า ภาคเอกชนสามารถเก็บผลผลิตเกษตรเพื่อการขายสืบไป ในอดีตเฉพาะหน่วยงานรัฐบาลเท่านั้นที่มีอำนาจนี้ ในขณะเดียวกัน ร่างกฎหมายปฏิรูปนี้ เปิดพื้นที่สำหรับการทำ Contract Farming ซึ่งหมายความว่า ชาวไร่ชาวนาจะผลิตตามความประสงค์ของผู้ซื้อ

• หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ นั่นคือ ชาวไร่ชาวนาจะขายผลผลิตเกษตรให้เอกชนได้โดยตรง และเป็นไปในราคาตลาด ซึ่งก็หมายความว่า ธุรกิจด้านเกษตรกรรม ซูเปอร์มาร์เก็ตจะเข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญยิ่ง

• เป็นเวลานานแล้ว ที่ชาวไร่ชาวนาอินเดียส่วนใหญ่ขายผลผลิตเกษตรให้ตลาด หรือ Mandi ที่ควบคุมโดยรัฐบาลในราคาขั้นต่ำ

• ตลาดเหล่านี้บริหารจัดการโดยชาวไร่ชาวนา เจ้าของที่ดินขนาดใหญ่ และพ่อค้า หรือ commission agents ซึ่งส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นคนกลางหรือนายหน้าที่จัดการการเก็บ ขนส่ง หรือแม้กระทั่งเรื่องการเงิน

• เกิดการต่อต้านในหลายแห่ง ชาวไร่ชาวนาต่อต้านเพราะตนมั่นใจว่า ถ้าการปฏิรูปนี้สำเร็จ ตนก็จะไม่ได้ราคาเหมือนแต่ก่อน

นี่ถือเป็นอีกขั้นหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการเมืองแบบเนห์รู

• แต่รัฐบาลก็ยืนกรานว่า ระบบ Mandi จะไม่หายไป และไม่ได้เพิกถอน Minimum Support Price แต่ชาวไร่ชาวนาไม่เชื่อ

• นักวิชาการแตกออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกสนับสนุนรัฐบาล มองว่านี่เป็นก้าวสำคัญสำหรับภาคเกษตรกรรมสมัยใหม่ที่เป็นไปตามกระแสโลก หรือการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

• ฝ่ายคัดค้านมองว่า การปฏิรูปนี้หาใช่อื่นใดไม่ หากแต่เป็นการยื่นอ้อยให้บรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่

• การประท้วงครั้งนี้มีอีกเรื่องที่น่าสนใจมาก นั่นคือ ภาพถ่ายนายตำรวจกองกำลังเสริมกำลังใช้ตะบองจะฟาดชาวไร่ชาวนาซิกข์ผู้สูงอายุคนหนึ่งที่ไวรัลไปทั่วโลก

ภาพนี้ถ่ายโดย Ravi Choudhary แห่ง Press Trust of India

รายการปกิณกะอินเดีย
สุรัตน์ โหราชัยกุล และ ณัฐ วัชรคิรินทร์ ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย