ข้อเรียกร้อง เรื่อง การฟื้นฟูแรงงานนอกระบบจากโควิด -19
92 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายสมคิด ด้วงเงิน
ตำแหน่ง - ประธานสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)
ประเด็น - ข้อเรียกร้อง เรื่อง การฟื้นฟูแรงงานนอกระบบจากโควิด -19

นายสมคิด ด้วงเงิน ประธานสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) กล่าวทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงข้อเรียกร้อง เรื่อง การฟื้นฟูแรงงานนอกระบบจากโควิด -19 ว่า ประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคน เป็นแรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระทุกอาชีพ โดยสัดส่วนของแรงงานนอกระบบมีอัตราส่วนร้อยละ 61 ของแรงงานทั่วโลก มีจำนวน 2 พันล้านคน ขณะที่ร้อยละ 90 ในประเทศที่กำลังพัฒนาแล้ว ส่วนประเทศไทยแรงงานนอกระบบมีอัตราส่วนร้อยละ 56 ของแรงงานทั้งหมด โดยตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้รายได้ลดจำนวนมาก เนื่องจากงานส่วนใหญ่ที่ทำเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ และการส่งออกสินค้าเกษตรกรรม

ขณะที่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมาได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อยื่นข้อเรียกร้อง 12 ข้อ เพื่อเรียกร้องนโยบายแรงงานนอกระบบที่ดีกว่าเดิม จึงขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น สนับสนุนให้มีกองทุนประกอบอาชีพอิสระแรงงานนอกระบบ ทบทวนหลักหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สำหรับกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน

รายการเจาะข่าวเช้านี้