ข้อเรียกร้องจากเครือข่ายแท็กซี่ในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้ผู้ขับรถแท็กซี่
72 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายวิฑูรย์ แนวพานิช
ตำแหน่ง - นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย
ประเด็น - ข้อเรียกร้องจากเครือข่ายแท็กซี่ในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้ผู้ขับรถแท็กซี่

นายวิฑูรย์ แนวพานิช นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย กล่าวทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงข้อเรียกร้องจากเครือข่ายแท็กซี่ในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้ผู้ขับรถแท็กซี่ ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือประชาชน เพื่อลดผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในมาตรการคนละครึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก โดยทางสมาคมได้ติดตามโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาอย่างรอบด้าน เนื่องจากเข้าใจว่ารัฐบาลช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบของโรคโควิด-19 แต่หลังจากที่ประกาศคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง อาจจะมองเพียงเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภค แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงงานบริการ จึงขอให้รัฐบาลพิจารณานำรถแท็กซี่ที่ให้บริการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วย

รายการเจาะข่าวเช้านี้