สถานการณ์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น และค่านิยมการทุจริตในสังคมไทย
114 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.มานะ นิมิตรมงคล
ตำแหน่ง - เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
ประเด็น - สถานการณ์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น และค่านิยมการทุจริตในสังคมไทย

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รับชัน (ประเทศไทย) กล่าวทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงสถานการณ์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และค่านิยมการทุจริตในสังคมไทย ว่า องค์กรปกครองเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเทศต่าง ๆ พบว่า คนไทยส่วยใหญ่มองปัญหาการทุจริตในประเทศเลวร้ายมากที่สุดประเทศอาเซียน โดยจากการร่วมพูดคุยในภาคธุรกิจ ได้ข้อมูลว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัญหาการรีดไถของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ เกิดขึ้นค่อนข้างมาก เนื่องจากในความคิดเห็นส่วนตัว อาจเป็นเพราะรัฐบาลไม่จริงจังในการแก้ไขปัญหาการทุจริต จึงทำให้เครือข่ายคนโกงชะล่าใจ และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในสังคมไทย พร้อมระบุว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เกิดขึ้นได้ทุกอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพตำรวจ จากรายงานการวิจัยของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจรับสินบน และทุจริตในหน้าที่ตนเองมากขึ้น ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคน ที่ทำให้ประชาชนเริ่มหมดความไว้วางใจ

รายการเจาะข่าวเช้านี้