ผลประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับเพิ่มขึ้นจากสิทธิประโยชน์ของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
77 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
ตำแหน่ง - เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ประเด็น - ผลประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับเพิ่มขึ้นจากสิทธิประโยชน์ของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงความครอบคลุมของสิทธิประโยชน์บัตรทองต่อกรณีของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า มีอยู่หมดในสามประเด็น คือเรื่องของการตรวจคัดกรองโรคบริเวณโพรงจมูกจากราคา 3,000 บาทเหลือประมาณ 2,000 บาทเท่านั้น ซึ่งตรวจไปแล้วกว่าล้านเคส พร้อมกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยกว่า 3,000 คน โดยมีระบบบัตรทองรองรับ และมีท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งด้วย ขณะเดียวกันก็ยังครอบคลุมไปถึงการช่วยเหลือไปยังอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด ที่ได้รับการดูแลเรื่องเบี้ยเลี้ยงและค่าตอบแทนด้วย

พร้อมยืนยันว่า การเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ 6 ด้านนั้น ไม่ได้เป็นภาระของงบประมาณภาครัฐ ซึ่งเป็นเงินที่เหลือมาจากการประหยัดงบประมาณที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้มีมาตรฐานคุณภาพยาที่กำหนดจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ ดังนั้นผู้ที่เข้ารับบริการจะได้รับคุณภาพจากการรักษาอย่างแน่นอน

รายการเจาะข่าวเช้านี้