การดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขของคนกรุงเทพฯกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และกระแสข่าวลือต่างๆ
116 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายแพทย์เมธิพจน์
ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ประเด็น - การดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขของคนกรุงเทพฯกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และกระแสข่าวลือต่างๆ

นายแพทย์เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบล่าสุดในพื้นที่ว่า ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือผู้ที่เดินทางมาจากเชียงรายทั้งหมด 3 คน เป็นเพศหญิงทั้งหมด กลุ่มที่ 2 คือ ผู้เดินทางทางน้ำ และถูกกักกันในสถานที่กักกันที่รัฐจัดไว้ให้ ซึ่งมากับเรือเดินทะเลทั้งหมด 4 คน ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือบุคลากรทางการแพทย์มีทั้งหมด 7 คน ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวม 14 คน โดยทั้งสามกลุ่มมีความซับซ้อนและแตกต่างในการควบคุมดูแลโรคที่ต่างกัน ซึ่งกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดคือกลุ่มที่ 2 เนื่องจากมีการจำกัดพื้นที่ทั้งการเดินทางไปยังสถานที่กักกันและสอบสวนโรค จึงทำให้ไม่ได้มีการเดินทางมากนัก และอยู่ระหว่างการกักกันโรค

ส่วนกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายนั้น เป็นคนที่ทำงานในต่างจังหวัดเดินทางไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมา แล้วลักลอบเดินทางกลับมายังกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบว่าในครั้งแรกให้ประวัติไม่ตรงกับความจริง จนต้องพูดคุยทำความเข้าใจ สร้างความไว้วางใจจึงได้ข้อมูลทั้งหมด ทำให้ขณะนี้ผู้ป่วยทั้งหมดถูกกักกันตัวไว้หมดแล้ว และผู้ที่มีความเสี่ยงผลตรวจยังเป็นลบทั้งหมด

รายการเจาะข่าวเช้านี้