เจตนารมณ์ นโยบาย สาธารณะ และผลที่สังคมจะได้จากการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 13 ประจำปี 2563
80 views
0
0


ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 13
ประเด็น - เจตนารมณ์ นโยบาย สาธารณะ และผลที่สังคมจะได้จากการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 13 ประจำปี 2563

นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 13 กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงประเด็นเรื่องของฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM2.5 กับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่า ที่ผ่านมากำลังดำเนินแบบเจาะลึกลงแบบรายจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการทำงานแบบสานพลังร่วมกัน ขณะเดียวได้มีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องของหมอกควัน ที่ขอให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากภาครัฐและชุมชน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวในพื้นที่ต่างๆขึ้นบ้างแล้ว ซึ่งได้ใช้การดำเนินงานแบบซอฟท์ พาวเวอร์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นรูปธรรม

ขณะเดียวกันในการประชุมครั้งที่ 13 นี้ ได้มีประเด็นหารือในเรื่องของอาหารในภาวะวิกฤต กับเรื่องการบริหารจัดการโรคติดต่อโดยมีปัญหาของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นต้นแบบ ซึ่งสุดท้ายมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป

รายการเจาะข่าวเช้านี้