สถานการณ์การท่องเที่ยวช่วงปลายปี และการตั้งเป้าหมายการท่องเที่ยวในช่วงปีหน้า
140 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร
ตำแหน่ง - ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประเด็น - สถานการณ์การท่องเที่ยวช่วงปลายปี และการตั้งเป้าหมายการท่องเที่ยวในช่วงปีหน้า

ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยในปีนี้ทั้งหมดว่า ถือว่าดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อสถานการณ์ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ที่ปิดน่านฟ้าไม่รับนักท่องเที่ยวและงดเดินทางเข้ามาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ซึ่งหลังจากเปิดให้มีการท่องเที่ยวในประเทศได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ก็มีโครงการต่างๆที่ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางมากขึ้นทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวถือว่าดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

ซึ่งคลาดในประเทศคาดว่าจะดีใกล้เคียงกับปีที่แล้ว จะเกิดการเดินทางประมาณ 100 ล้านคนหรือครั้ง ซึ่งในปีที่แล้วมีการเดินทางประมาณ 162 ล้านคนหรือครั้ง ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศแม้ว่าจะมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาบ้างแต่ก็อยู่หลักพัน และคาดว่าจะไม่เพิ่มไปมากกว่านี้

รายการเจาะข่าวเช้านี้