วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุด
116 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ตำแหน่ง - หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็น – วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุด

ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า การระบาดในแรงงานต่างด้าวที่อยู่เป็นกลุ่มก้อน จะเจอผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก สิ่งสำคัญอย่าให้เกิดการแพร่กระจายออกมาภายนอกเป็นวงกว้าง การติดตามการสัมผัสที่ออกมาภายนอกจะต้องเร่งควบคุมไม่ให้เกิดการระบาด การควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ การเปิดเกมรุก ตรวจแรงงานต่างด้าวทั้งประเทศมีความจำเป็น และสิ่งสำคัญคือทุกคนต้องช่วยกัน มีระเบียบวินัย เคร่งครัดในการปฏิบัติตนให้โรคจำกัดเฉพาะพื้นที่

รายการเจาะข่าวเช้านี้