สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย
79 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ศ. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
ตำแหน่ง - หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ประเด็น - สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย

ศ. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการระบาดที่ซับซ้อนและมีความเข้มข้นกว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาก เนื่องจากภายในตลาดกลางกุ้ง มีลักษณะหนาแน่น ทำให้ผู้ติดเชื้ออยู่ในสถานะที่สามารถแพร่เชื้อได้พร้อมกัน นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวมีประชาชนจากพื้นที่อื่น ๆ มาซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดการกระจายในพื้นที่อื่น ๆ จำนวนมาก พร้อมระบุว่า การตรวจหาเชื้อไวรัสที่ดีที่สุด คือการคัดกรองที่ใช้ความรวดเร็ว คือการตรวจเลือดที่ปลายนิ้ว ซึ่งสิ่งนี้ก็จะช่วยคัดกรองได้เป็นอย่างดี

รายการเจาะข่าวเช้านี้