สถานการณ์การสอบสวนโรคในจังหวัดสมุทรสาคร และแนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าว
78 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
ตำแหน่ง - ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ประเด็น - สถานการณ์การสอบสวนโรคในจังหวัดสมุทรสาคร และแนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าว

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงสถานการณ์การสอบสวนโรคในจังหวัดสมุทรสาคร ว่า ขณะนี้กตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยง โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยดำเนินการไปแล้ว 8,379 คน ทราบผลแล้ว 4,769 คน เป็นผู้ติดเชื้อ1,912 คน คิดเป็นร้อยละ 22.89 ซึ่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 94.96 เป็นแรงงานข้ามชาติ แต่จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในขณะนี้ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากแต่เดิมเคยตรวจพบเชื้อมากกว่าร้อยละ 40 แต่ปัจจุบันการตรวจพบเชื้อลดลงมาที่ร้อยละ 22
ขณะนี้ สิ่งที่ควรดำเนินการคือการควบคุมผู้ติดเชื้อให้อยู่ในวงจำกัด และยังคงต้องหาสาเหตุต้นตอของการระบาดต่อไป พร้อมเชื่อว่า ประเทศไทยจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี นอกจากนี้ จากการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว พบว่ายังมีบางช่องทางที่ยังสามารถหลุดรอดเข้าและออกได้ จึงทำให้มีแรงงานผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติต่าง ๆ จำนวนมาก

รายการเจาะข่าวเช้านี้