มาตรการคัดกรอง และป้องกันแรงงานข้ามชาติ เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
114 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - พลตำรวจตรีอาชยน ไกรทอง
ตำแหน่ง - รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ สตม.
ประเด็น - มาตรการคัดกรอง และป้องกันแรงงานข้ามชาติ เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พลตำรวจตรีอาชยน ไกรทอง รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ สตม. กล่าวทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงมาตรการคัดกรอง และป้องกันแรงงานข้ามชาติ เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ขณะนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลช่องทางธรรมชาติที่เป็นจุดเสี่ยงทั่วประเทศให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เนื่องจากมีโอกาสที่จะลักลอบเข้าและออกตามพรมแดน โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม สตม.มีหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนการสอบสวนโรค ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างเข้มข้น และต้องการรู้สาเหตุของการระบาดของโรคที่แท้จริง โดยใช้มาตรการในการป้องกันเฝ้าระวัง การดำเนินการต้องวิเคราะห์ข้อมูลเป็นประจำทุกวัน เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโรค

รายการเจาะข่าวเช้านี้