การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
96 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - คุณธนวัน ทองสุกโชติ
ตำแหน่ง - อดีตทูตแรงงานประจำประเทศมาเลเซีย อดีตจัดหางาน จังหวัดภูเก็ต และอดีตผู้เชี่ยวชาญ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ประเด็น - การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

นายธนวัน ทองสุกโชติ อดีตทูตแรงงานประจำประเทศมาเลเซีย อดีตจัดหางาน จังหวัดภูเก็ต และอดีตผู้เชี่ยวชาญ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวในรายการเจาะข่าวเช้านี้ ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ว่า จากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่ดังกล่าวมีชาวเมียนมาร์อาศัยอยู่จำนวนมาก โดยขณะที่การแพร่เชื้อไวรัสในประเทศเมียนมามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ทำให้ชาวเมียนมาลักลอบเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติอย่างผิดกฎหมาย เพื่อเข้ามาหางานทำ ก่อนที่เชื้อไวรัสโควิด-19 จะระบาดภายในประเทศไทย ส่วนการเข้ามาของแรงงานนั้น คาดว่า อาจจะมีผู้ประกอบการต้องการแรงงานจำนวนมาก หรือมีขบวนการชักชวนให้เข้ามาภายในประเทศไทย พร้อมระบุว่า สาเหตุที่แรงงานเดินทางเข้ามาในจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากเป็นแหล่งสถานประกอบการ ที่ชาวเมียนมาสามารถเข้ามาทำงานได้ จึงเกิดการชักชวนให้เข้ามาเพิ่มขึ้น

รายการเจาะข่าวเช้านี้