จาก parasite ในออสการ์ มองกลับมาที่หนังบ้านเรา
43 views
0
0
"การที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีใต้ได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากรัฐบาลอย่างจริงจังส่งผลให้ อุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีใต้เติบโตอย่างยิ่ง"

ภาพยนตร์เกาหลีใต้ Parasite ของผู้กำกับบงจุนโฮ ซึ่งเป็นภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของออสการ์ และยังได้รางวัลปาล์มทองคำหรือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองคานส์ สะท้อนให้เห็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์กระแสหลักก็สามารถคว้ารางวัลได้ ในขณะที่ประเทศไทยภาพยนตร์ที่สามารถคว้ารางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติมักเป็นภาพยนตร์นอกกระแส ซึ่งมักมีพื้นที่ฉายค่อนข้างน้อย ทำให้ไม่ได้เกิดกระแสความนิยมในวงกว้างมากนัก ต่างจากอุตสาหกรรมเกาหลีที่มีการวางแผนในเรื่องอุตสาหกรรมบันเทิงอย่างจริงจัง โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ มียุทธศาสตร์และมีการกำหนดนโยบายเพื่อผลักดันและสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงให้เติบโตมากขึ้น เช่น มีการใช้นโยบายลดภาษีเพื่อจูงใจให้อุตสาหกรรมอื่นๆ เข้ามาร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ทำให้มีเงินทุนหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก มีการกำหนดให้มีภาพยนตร์เกาหลีเข้าฉายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

สำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยยังจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากรัฐบาล รวมถึงต้องมีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เพื่อให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไปได้ไกลมากยิ่งขึ้น

.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก www.esquire.com/it/cultura/film/a29525576/parasite-film/

.

----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

จาก parasite ในออสการ์ มองกลับมาที่หนังบ้านเรา
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ
วิทยากร : ผศ.ดร.โสภาวรรณ บุญนิมิต