ผู้หญิงชายแดนใต้ สันติภาพ และความมั่นคง
40 views
0
0
"แม้สื่อจะพยายามผลิตซ้ำความเป็นเหยื่อของผู้หญิง แต่ผู้หญิงชายแดนใต้มีความกระตือรือร้น เป็น active citizen ที่ต้องการร่วมสร้างสันติภาพ และต้องการมีสิทธิ์มีเสียงในการเรียกร้องต่างๆ"

โครงสร้างในการแก้ปัญหามีการทหารนำค่อนข้างมาก ปัญหาถูกทำให้เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติและการทหาร ซึ่งทำให้มิติอื่นๆถูกให้น้ำหนักค่อนข้างน้อย ซึ่งผู้หญิงชายแดนใต้มีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องความมั่นคงในชีวิต โดยรวมกลุ่มกันเรียกร้องให้ฝ่ายรัฐไทย และฝ่ายขบวนการที่ต้องการแบ่งแยก ได้หยิบยกประเด็นเรื่องวาระการสร้างพื้นที่สาธารณะปลอดภัยให้กับพลเรือนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบ ได้แก่ โรงเรียน ตลาด ท้องถนน โรงพยาบาล และศาสนสถาน อันเป็นไปตามหลักสากล นอกจากนี้ผู้หญิงชายแดนใต้มีบทบาทสำคัญในการเยียวยาทางสังคม ไกล่เกลี่ย และเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจกันระหว่างรัฐและประชาชน รวมทั้ง
ประชาชนชาวพุทธและมุสลิมอีกด้วย

.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก www.isranews.org/content-page/67-south-slide/62212-safety_62212.html

.

----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

ผู้หญิงชายแดนใต้ สันติภาพ และความมั่นคง
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ชเนตตี ทินนาม
วิทยากร : ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล