พลังสื่อสารต้านการระบาดของโควิด 19
38 views
0
0
"สิ่งสำคัญที่สุดคือการนำเสนอเรื่องสุขภาวะเพื่อให้เน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด 19"

บทบาทการสื่อสารของสื่อสาธารณะที่จะมีส่วนในการต้านการระบาดของโควิด 19 สำหรับสื่อไทยพีบีเอสนั้นมีการตั้งกองบรรณาธิการเกี่ยวกับโควิด19 ตั้งแต่เดือนมกราคม เพื่อคัดเลือกเนื้อหาในการนำเสนอเรื่องโควิด 19 และต่อมาได้ยกระดับเป็นศูนย์อำนวยการติดตามโควิด 19 ลดสุญญากาศทางข้อมูล ลดข่าวลือ มุ่งสู่การนำเสนอความจริง มีการประชุมและตั้งคำถามถึงเรื่องการนำเสนอที่จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด ซึ่งไม่ใช่การรายงานข้อมูลการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนาทีต่อนาที แต่เป็นการนำเสนอเรื่องการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลโควิด 19 เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น ซึ่งการนำเสนอสิ่งเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นเตือนให้ประชาชนดูแลและป้องกันตนเองมากยิ่งขึ้น และเป็นการต้านการระบาดของโควิด 19 ได้อย่างแท้จริง

.

----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

พลังสื่อสารต้านการระบาดของโควิด 19
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว
วิทยากร : ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนเอนก