กราฟิกจำลองภาพเหตุการณ์ในงานข่าวอาชญากรรม
120 views
0
0
" การนำเสนอข่าวอาชญากรรมด้วยกราฟิกจำลอง มักละเลยปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยเน้นเพียงความหวือหวาหรือภาพเร้าอารมณ์เท่านั้น "

การนำเสนอข่าวอาชญากรรมในสื่อมักมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ต้องสงสัย หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบในข่าวอยู่เสมอ ซึ่งโดยทั่วไปสื่อมักมีแนวทางปฎิบัติอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนของบุคคลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และ แนวปฏิบัติของบรรณาธิการ ที่เมื่อบุคคลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ส่งข้อมูลมาให้ต้องมีการคัดเลือกข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ไม่เป็นการละเมิดผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลัก หรือในบางสื่อจะมีแนวปฏิบัติของตนเอง เช่น จะไม่นำเสนอภาพผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเลย เป็นต้น

สำหรับการนำเสนอกราฟิกจำลองภาพเหตุการณ์ในข่าวอาชญากรรมนั้น เป็นการนำเสนอที่เน้นเรื่องความหวือหวา หรือภาพเร้าอารมณ์ ซึ่งก่อให้เกิดความกลัว หรือหวาดระแวง มากกว่าการหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ต้นตอของสาเหตุการเกิดอาชญากรรมที่แท้จริง

.

----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

กราฟิกจำลองภาพเหตุการณ์ในงานข่าวอาชญากรรม
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ
วิทยากร : อ.ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ