อำนาจเชิงซ้อนในข่าวข่มขืน
248 views
0
0
"จากค่านิยมที่ปลูกฝังเรื่องชายเป็นใหญ่ ทำให้เมื่อผู้ชายมีความต้องการทางเพศ มักจะไม่ระงับตนเอง และทำให้เกิดการข่มขืนคนใกล้ตัว "

ข่าวข่มขืนในสื่อต่างๆที่นำเสนอ ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถูกกระทำถูกคนใกล้ชิดข่มขืน เช่น คนในครอบครัว หรือ ครูที่โรงเรียน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนมีอำนาจเชิงซ้อน คืออำนาจที่เหนือกว่าผู้ถูกกระทำ เช่น ความเป็นพ่อที่สังคมมักมองว่าพ่อคือผู้ที่คอยปกป้องดูแล หรือความเป็นครูที่มีอำนาจเหนือนักเรียน เพราะสังคมมองว่าครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง ครูบางคนเป็นผู้นำหรือเป็นที่ยอมรับของคนในหมู่บ้านทำให้อำนาจเหล่านี้ทำให้ผู้ถูกกระทำมักต้องตกอยู่ในสถานการณ์จำยอม อีกทั้งในสังคมมักมีค่านิยมที่ปลูกฝังเรื่องชายเป็นใหญ่ ทำให้เมื่อผู้ชายมีความต้องการทางเพศ มักจะไม่ระงับตนเอง และทำให้เกิดการข่มขืนคนใกล้ตัว นอกจากนี้การนำเสนอของสื่อก็มักวนเวียนสัมภาษณ์คนที่มีทัศนคติเข้าข้างผู้กระทำ เช่น เพื่อนๆคุณครู ที่มองว่าครูไม่มีทางกระทำผิดได้ ยิ่งเป็นการตอกย้ำแนวคิดว่าผู้หญิงมักเป็นฝ่ายผิด เป็นฝ่ายที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับคุณครู เข้าหาคุณครูก่อน หรือต้องการเงิน ฯลฯ

.

----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

อำนาจเชิงซ้อนในข่าวข่มขืน
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ชเนตตี ทินนาม
วิทยากร : จะเด็ด เชาว์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล