วันสิ่งแวดล้อมโลก 2020 กับสถานการณ์โควิด 19
56 views
0
0
"ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีการสั่งอาหารออนไลน์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติกสูงกว่าปกติถึง 20-25% "

โควิด- 19 ได้เข้ามาทำให้วิถีชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เมื่อผู้คนต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านมากขึ้น ทำให้ยอดการสั่งอาหารออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ 20-25% กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องมาจัดการแก้ไขต่อไป แต่ในขณะเดียวกัน โควิด- 19 ก็ทำให้การท่องเที่ยวชะลอตัว และส่งผลให้ธรรมชาติได้หยุดพักและฟื้นฟูซ่อมแซมตนเอง และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

.

----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...


วันสิ่งแวดล้อมโลก 2020 กับสถานการณ์โควิด 19
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว
วิทยากร : ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ผู้จัดรายการ ENVI insider by ดร.โอ