กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสายตาผู้จัดการใหม่
37 views
0
0
"ในการพิจารณาให้เงินทุนผู้ผลิตสื่อ จะมีเวทีให้ผู้ผลิตสื่อมาแสดงตัวตนด้วยการนำเสนอต่อคณะกรรมการ แทนการพิจารณาจากโครงการที่ส่งเข้ามา"

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ถือเป็นองค์กรที่ค่อนข้างใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก มีหน้าที่ให้การสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยการก้าวเข้ามาเป็นผู้จัดการกองทุนฯ คนใหม่ของ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ซึ่งมีแผนการดำเนินงานกองทุนฯ โดยการเน้นประชาสัมพันธ์กองทุนฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มีความสามารถในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ได้มีโอกาสสร้างสรรค์สื่อที่ดีออกสู่สังคมด้วยการสนับสนุนของกองทุนฯ อีกทั้งยังมีแผนการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งบริหารจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ผลิตสื่อที่สนใจ โดยจะมีการเปิดเวทีให้ผู้ที่สนใจมามานำเสนอ โดยมีคณะกรรมการพิจารณา เป็นต้น

.

----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสายตาผู้จัดการใหม่
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ
วิทยากร : ดร.ธนกร ศรีสุขใส