สิทธิเด็กในข่าวอาชญากรรม
82 views
0
0
"มีพรบ.คุ้มครองเด็กที่มีการระบุโทษอย่างชัดเจน แต่มีผู้บังคับใช้กฏหมายได้มีการนำไปใช้มากน้อยเพียงใด"

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามสื่อต่างๆ ที่มีรายงานข่าวอาชญากรรรมเกี่ยวกับเด็กอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งเด็กหาย เด็กถูกทำร้ายร่างกาย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกบังคับตัดผม และอื่นๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยยังไม่ค่อยรับรู้หรือสนใจในเรื่องสิทธิเด็กมากนัก เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นการเข้าไปสัมภาษณ์เด็กนั้นไม่สามารถทำได้เลย หรือแม้กระทั่งการทำภาพจำลองเหตุการณ์เด็กที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการการกระทำต่างๆ ก็ไม่สามารถกระทำได้เช่นกัน ทั้งในเรื่องกฎหมายและเรื่องศีลธรรม ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมีการระบุโทษชัดเจน แต่ก็ยังปรากฏการละเมิดสิทธิเด็กกันอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดคำถามว่าผู้บังคับใช้กฎหมาย ได้มีการลงไปใช้กฏหมายมากน้อยเพียงใด หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกันเด็กมีการทำหน้าที่ได้ดีเพียงพอหรือไม่อย่างไร

.

----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

สิทธิเด็กในข่าวอาชญากรรม
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ชเนตตี ทินนาม
วิทยากร : ชูวิทย์ จันทรส เลขาธิการมูลนิธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว