วันชนเผ่าพื้นเมือง “ปันรัก ปันสุข จากภูผาสู่มหานที”
59 views
0
0
"การสร้างการรับรู้ถึงตัวตนของชนเผ่าพื้นเมือง จะช่วยให้ผู้คนเข้าใจวิถีและสามารถลดปัญหาต่างๆ ที่ชนเผ่าพื้นเมืองมักประสบมาตลอดได้"

ประเทศไทยเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม หรือมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยชนเผ่าพื้นเมืองเป็นชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่และมีวิถีชีวิตอยู่ในสังคมไทย แต่ก็ต้องเผชิญกับภาวะที่เข้าไม่ถึงบริการต่างๆหรือแม้แต่พื้นที่ทำกิน จึงมีการจัดกิจกรรมวันชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อให้กลุ่มชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่มจากทั่วประเทศได้มาพบปะกัน และพูดคุยถึงประเด็นปัญหาที่พบเจอ ทั้งเรื่องการถูกละเมิดสิทธิ์ การถูกเลือกปฏิบัติ หรือการถูกแบ่งแยก อีกทั้งการพัฒนาก็ทำให้วิถีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไป โดยไม่ได้เกาะเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตดั้งเดิม หรือถูกย่อยสลายชุมชน ซึ่งการรวมกลุ่มกันเป็นการช่วยกันขับเคลื่อนรณรงค์ และสร้างกิจกรรมเพื่อให้ผู้คนได้รับรู้ตัวตนของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอยู่ในประเทศไทย เกือบ 50 ชนเผ่า เพื่อให้เกิดความเข้าใจในชนเผ่าพื้นเมืองมากยิ่งขึ้น และอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ

.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก www.chiangmai365days.com/archives/5854

.

----------------------------------------------------
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

วันชนเผ่าพื้นเมือง “ปันรัก ปันสุข จากภูผาสู่มหานที”
รายการ Zoom สื่อ
ผู้ดำเนินรายการ : อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว
วิทยากร : ศักดิ์ดา แสนมี่ เลขาธิการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย